top of page

Passat

Danske Passat er kjent for norske gårdsbruk gjennom mange år.
De startet produksjon av manuelle halm- og vedkjeler for 55 år siden. Utviklingen har gått naturlig over til automatiske fyranlegg, men disse har i liten grad kommet til det norske markedet.
Fra nå av føres disse av Norsk Flisvarme, hvor Passats industrikjeleserie HO passer naturlig inn i sortimentet med ytelser 140-1100 kW.
HO-serien er moderne, solid byggede anlegg med alt utstyr en forventer av et fastbrenselsanlegg i dag. De leveres som løse fyranlegg for eksisterende fyrrom eller ferdige anlegg i container. Passat har også et godt utvalg av tilleggsutrustning som spenner fra knuser for returtre, via forskjellige matesystemer til røkgassykloner.
«Vi ser fram til dette samarbeidet, da Passat er svært villige til å lytte til det norske markedet. Den korte avstanden er en styrke, både for driftssikkerheten og erfaringsutvekslinger» sier Ole-Hilmar Onsager fra Norsk Flisvarme AS.

passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele

Kjeleanlegget

passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele
passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele
passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele

Elektroskap

passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele
passat - halm-og tømmerkjele - fyrkjele

210-liters asketønne i bakkant om ønskelig

Fortell oss om ditt neste prosjekt!

bottom of page